Špecilizácia:

Prvý a jediný slovenský inkubátor vzniknutý zo startup komunity. Eastcubator pomáha úspešne realizovať startupy na Slovensku a dostať ich do sveta.

Referencie:

BIO:

Eastcubator je priestor, ktorý dáva možnosť pracovať a zároveň sa stretávať komunite začínajúcich podnikateľov. Členom poskytuje kvalitných mentorov a kontakty na odborníkov z viacerých oblastí. Eastcubator vedie a podporuje ľudí na východnom Slovensku k úspešnému podnikaniu a chce priniesť mladým ľudom inovatívne myšlienky.

[badgeos_user_achievements user="1613" type="badge" limit="5"]