Špecilizácia:

informačné služby, organizovanie výletov a prehliadok mesta a širšieho regiónu, predpredaj vstupeniek, suvenírov a sprostredkovanie služieb

Referencie:

košičania, turisti, organizátori podujatí, on-line predajné systémy, lokálne médiá,...

BIO:

Mestské informačné centrum Košice bolo založené v r. 1993. Od svojho vzniku ponúka svoje služby košičanom a návštevníkom mesta, ale aj širšieho regiónu a turistom, komunikuje a spolupracuje s organizátormi podujatí ale aj mnohými ďalšími partnermi. Pre našich zákazníkov sme zdrojom overených a objektívnych informácií, pre organizácie s ktorými spolupracujeme sme zodpovedným a spoľahlivým partnerom. Potulky mestom Košice organizujeme každý prvý víkend v mesiaci, okrem toho sme schopní navrhnúť a realizovať individuálne prispôsobené výlety pre vaších príbuzných, či obchodné návštevy. Krátku prehliadku mesta ponúkame každý deň za prijateľných podmienok. Vstupenky ponúkame takmer na všetky košické podujatia, ale pre košičanov sú k dispozícii aj vstupenky na podujatia (väčšinou koncerty a športové zápasy) v iných mestách, či krajinách. Suveníry (upomienkové predmety) ponúkame v najširšom výbere a v najnižších cenách nielen turistom, ale sme miestom pre nákupy darov pri obchodných či súkromných návštevách. Vždy hľadáme spôsob ako sa to dá!

[badgeos_user_achievements user="1613" type="badge" limit="5"]