Špecilizácia:

producent muralistických diel, galéria

Referencie:

Tabačka Kulturfabrik

BIO:

SAC organizácia vznikla v roku 2008 a prioritne sa venuje estetike urbánneho priestoru. Medzi kľúčové aktivity organizácie patrí organizovanie výstav (interiér, exteriér), prednášok, diskusií, workshopov. Dominantným aspektom organizácie sú presahy; umelecké a geografické. SAC sleduje a analyzuje vplyv nových médií v súčasnom umení, trendy a smerovanie súčasného muralizmu. Kamenné zázemie organizácie tvorí Pyecka Studio Shop & Gallery v historickom centre mesta Košice. V priestore sa organizujú výstavy, projekcie, prednášky a nekonvenčné kultúrne aktivity.

[badgeos_user_achievements user="1613" type="badge" limit="5"]