MIK nie je ďalším nudným informačným portálom o podujatiach v Košiciach. | Made in Košice
FacebookTwitterGoogle+
648.kulturne_podujatie_ryby

Novinky

22. december 2014

MIK nie je ďalším nudným informačným portálom o podujatiach v Košiciach.

Áno, naši členi môžu pridávať aj svoje pripravované udalosti, ktoré sa vymykajú bežnosti. MIK však okrem toho poskytuje členom aj miesto pre novinky z ich portfólia, dopyty po kvalitných službách, fórum na zdieľanie know-how, časovo limitované zľavy od členov – pre členov, príležitosť recruitingu a vzniku nových partnerstiev.

To všetko v rámci jednoduchej online platformy (v budúcnosti aj v rámci MIK eventov), v okruhu vybraných organizácií a profesionálov, ktorých poznáš alebo ktorých by si chcel spoznať.

648.kulturne_podujatie_ryby

Novinky

22. december 2014

MIK nie je ďalším nudným informačným portálom o podujatiach v Košiciach.

Áno, naši členi môžu pridávať aj svoje pripravované udalosti, ktoré sa vymykajú bežnosti. MIK však okrem toho poskytuje členom aj miesto pre novinky z ich portfólia, dopyty po kvalitných službách, fórum na zdieľanie know-how, časovo limitované zľavy od členov – pre členov, príležitosť recruitingu a vzniku nových partnerstiev.

To všetko v rámci jednoduchej online platformy (v budúcnosti aj v rámci MIK eventov), v okruhu vybraných organizácií a profesionálov, ktorých poznáš alebo ktorých by si chcel spoznať.

Pokiaľ nemáte účet vytvorte si ho

648.kulturne_podujatie_ryby

MIK nie je ďalším nudným informačným portálom o podujatiach v Košiciach.

, Novinky, 22. december 2014

Áno, naši členi môžu pridávať aj svoje pripravované udalosti, ktoré sa vymykajú bežnosti. MIK však okrem toho poskytuje členom aj miesto pre novinky z ich portfólia, dopyty po kvalitných službách, fórum na zdieľanie know-how, časovo limitované zľavy od členov – pre členov, príležitosť recruitingu a vzniku nových partnerstiev.

To všetko v rámci jednoduchej online platformy (v budúcnosti aj v rámci MIK eventov), v okruhu vybraných organizácií a profesionálov, ktorých poznáš alebo ktorých by si chcel spoznať.