Create an Account | Made in Košice

Vytvorte si u nás účet

Každý z členov Made in Košice má možnosť do siete pozvať 7 vlastných kontaktov(org/pro). Počet týchto pozvánok sa zvyšuje aktivitou člena(think-tank topics + novinky + portfolio + akcie). Registrovanie funguje výhradne na pozvánky, ktoré predstavujú filter na základe silných osobných odporúčaní, že ste hodný členstva na základe predchádzajúcich skúseností s vašou osobou/organizáciou. Druhým spôsobom ako sa stať členom je odoslať nám vašu registráciu na schválenie. Administratívny poplatok za preverenie a získanie členstva bez pozvánky činí jednorazový poplatok 100 euro, ktorý záujemca platí až po kladnom vybavení žiadosti.

BUY IN: 100 euro = administračný poplatok za overenie dôveryhodnosti a pridanej hodnoty člena pre MIK. Poplatok platíte len v prípade kladného vybavenia žiadosti o členstvo.

Dobre si premyslite koho pozývate, počet pozvánok je pre nového člena obmedzený na 7, s vašou aktivitou vám počet nových pozvánok stúpne. Pre zabezpečenie exkluzivity siete a kvality členov je potrebné aby ste boli presvedčený o profesionalite, poctivosti a pridanej hodnote subjektu/osoby ktoré chcete pozvať.

Nahrajte svoj profilový obrázok

Detaily účtu

Invite Code

Prosím, vyplňte svojim unikátnym invitačným kľúčom. Pokiaľ ho nemáte, môžete nás kontaktovat na info@madeinkosice.com

Váš profil

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

Kategória (required)

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

Pokiaľ nemáte účet vytvorte si ho

Vytvorte si u nás účet

Každý z členov Made in Košice má možnosť do siete pozvať 7 vlastných kontaktov(org/pro). Počet týchto pozvánok sa zvyšuje aktivitou člena(think-tank topics + novinky + portfolio + akcie). Registrovanie funguje výhradne na pozvánky, ktoré predstavujú filter na základe silných osobných odporúčaní, že ste hodný členstva na základe predchádzajúcich skúseností s vašou osobou/organizáciou. Druhým spôsobom ako sa stať členom je odoslať nám vašu registráciu na schválenie. Administratívny poplatok za preverenie a získanie členstva bez pozvánky činí jednorazový poplatok 100 euro, ktorý záujemca platí až po kladnom vybavení žiadosti.

BUY IN: 100 euro = administračný poplatok za overenie dôveryhodnosti a pridanej hodnoty člena pre MIK. Poplatok platíte len v prípade kladného vybavenia žiadosti o členstvo.

Dobre si premyslite koho pozývate, počet pozvánok je pre nového člena obmedzený na 7, s vašou aktivitou vám počet nových pozvánok stúpne. Pre zabezpečenie exkluzivity siete a kvality členov je potrebné aby ste boli presvedčený o profesionalite, poctivosti a pridanej hodnote subjektu/osoby ktoré chcete pozvať.

Nahrajte svoj profilový obrázok

Detaily účtu

Invite Code

Prosím, vyplňte svojim unikátnym invitačným kľúčom. Pokiaľ ho nemáte, môžete nás kontaktovat na info@madeinkosice.com

Váš profil

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

Kategória (required)

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone

This field can be seen by: Everyone