SAC rekonvalescencia Mlynského náhonu | Made in Košice
FacebookTwitterGoogle+
11

Novinky

22. december 2014

SAC rekonvalescencia Mlynského náhonu

V rokoch 2011 a 2012 sme v koprodukcii s najväčším fotičom z Bratisky, žijúcou legendou, dobrodruhom a otcom dvoch krásnych detí Šymonom Klimanom, umelecky intervenovali bývalé koryto rieky. Šymon si v tom čase (i čase potom a pred tým) do merku brával bývalých partizánov, ktorých portrétne večnil a vzdával tak hold nie len dôležitej časti našich dejín, ale predovšetkým hrdinstvám konkrétnych ľudí, ktorých osudy zvrátili povojnový kolorit celej krajiny.

Portréty Slovenských (i Košických) partizánov – dvojročnú verejnú expozíciu v betónovej dopravnej tepne lemujúcej mestský park, kúpalisko a halu umenia dopĺňali monotónne drevnaté motívy od ilustračnej úderky PEK CREW. Úskalia času zviazaného s otáčavým pohybom zeme, bezprostredná hustota vzduchu a doposiaľ neprekonané vlastnosti priestoru, ako napríklad gravitácia a ľudský faktor spôsobili, že sa z plagátov a ilustrácií stali po dvoch rokoch zničené pouličné monumenty. Odpoveďou na prípisok “ta teraz buťte mudri”, nech vám sú nasledujúce fotky.

Zároveň úprimne žiadame všetkých modernistov, aby sa nevyburácavali v náhone, bo sa tam budú muralistické maľby zhotovovať.

11

Novinky

22. december 2014

SAC rekonvalescencia Mlynského náhonu

V rokoch 2011 a 2012 sme v koprodukcii s najväčším fotičom z Bratisky, žijúcou legendou, dobrodruhom a otcom dvoch krásnych detí Šymonom Klimanom, umelecky intervenovali bývalé koryto rieky. Šymon si v tom čase (i čase potom a pred tým) do merku brával bývalých partizánov, ktorých portrétne večnil a vzdával tak hold nie len dôležitej časti našich dejín, ale predovšetkým hrdinstvám konkrétnych ľudí, ktorých osudy zvrátili povojnový kolorit celej krajiny.

Portréty Slovenských (i Košických) partizánov – dvojročnú verejnú expozíciu v betónovej dopravnej tepne lemujúcej mestský park, kúpalisko a halu umenia dopĺňali monotónne drevnaté motívy od ilustračnej úderky PEK CREW. Úskalia času zviazaného s otáčavým pohybom zeme, bezprostredná hustota vzduchu a doposiaľ neprekonané vlastnosti priestoru, ako napríklad gravitácia a ľudský faktor spôsobili, že sa z plagátov a ilustrácií stali po dvoch rokoch zničené pouličné monumenty. Odpoveďou na prípisok “ta teraz buťte mudri”, nech vám sú nasledujúce fotky.

Zároveň úprimne žiadame všetkých modernistov, aby sa nevyburácavali v náhone, bo sa tam budú muralistické maľby zhotovovať.

Pokiaľ nemáte účet vytvorte si ho

11

SAC rekonvalescencia Mlynského náhonu

, Novinky, 22. december 2014

V rokoch 2011 a 2012 sme v koprodukcii s najväčším fotičom z Bratisky, žijúcou legendou, dobrodruhom a otcom dvoch krásnych detí Šymonom Klimanom, umelecky intervenovali bývalé koryto rieky. Šymon si v tom čase (i čase potom a pred tým) do merku brával bývalých partizánov, ktorých portrétne večnil a vzdával tak hold nie len dôležitej časti našich dejín, ale predovšetkým hrdinstvám konkrétnych ľudí, ktorých osudy zvrátili povojnový kolorit celej krajiny.

Portréty Slovenských (i Košických) partizánov – dvojročnú verejnú expozíciu v betónovej dopravnej tepne lemujúcej mestský park, kúpalisko a halu umenia dopĺňali monotónne drevnaté motívy od ilustračnej úderky PEK CREW. Úskalia času zviazaného s otáčavým pohybom zeme, bezprostredná hustota vzduchu a doposiaľ neprekonané vlastnosti priestoru, ako napríklad gravitácia a ľudský faktor spôsobili, že sa z plagátov a ilustrácií stali po dvoch rokoch zničené pouličné monumenty. Odpoveďou na prípisok “ta teraz buťte mudri”, nech vám sú nasledujúce fotky.

Zároveň úprimne žiadame všetkých modernistov, aby sa nevyburácavali v náhone, bo sa tam budú muralistické maľby zhotovovať.